Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Διακοπή στην ύδρευση


13 Νοεμβρίου, 2023

Διακοπή στην ύδρευση στις περιοχές Άνοιξη και Πυγάρθι λόγω βλάβης. Εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης 4 ώρες (περίπου 18.00).