Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανακοίνωση για τους λογαριασμούς ύδρευσης


19 Οκτωβρίου, 2023

Σας ενημερώνουμε ότι η αναστάτωση που προκλήθηκε με την περίοδο κατανάλωσης που αναγράφεται σε περιορισμένο αριθμό λογαριασμών ύδρευσης, κυρίως σε καταναλωτές της ΔΕ Γλυκών Νερών, οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος που έγινε από την εταιρεία εκτύπωσής τους όπως εγγράφως ενημέρωσε.

Συγκεκριμένα αντί του ορθού 31/03/2023 αναγράφεται 03/07/2025. Η δε ημερομηνία λήξης είναι 07/11/2023 αντί της αναγραφόμενης 11/07/2023.

Σημειώνεται ότι το τυπογραφικό λάθος δεν επηρεάζει τους καταναλωτές.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Παιανίας εξασφάλισαν πως δεν θα επαναληφθεί αντίστοιχο λάθος το οποίο αποδίδεται από τον εξωτερικό συνεργάτη στην επεξεργασία των στοιχείων προς εκτύπωση.