Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανακοίνωση


13 Νοεμβρίου, 2023

Οι υπηρεσίες του Δήμου Παιανίας θα εξυπηρετούν το κοινό στις συναλλαγές του έως τις 11.30 λόγω της εκδημίας του υπαλλήλου Αθανάσιου Χούντα.